siłą

Encyklopedia PWN

Siła Demokratyczna, fr. Force Démocrate (FD),
fr. partia polit.,
fiz. napięcie źródła energii elektrycznej w stanie jałowym (przy odłączonym obciążeniu);
spółka zawiązana 5 XII 1918 w celu finansowania elektrowni, tramwajów, kolei elektr., a także przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem energii elektr.;
fiz. wielkość analogiczna do siły elektromotorycznej w obwodach elektr., stosowana przy obliczeniach dotyczących obwodów magnetycznych;
ekon. realny dochód (płaca, procent, czynsz, renta, dywidenda, transfer od państwa itp.) gospodarstw domowych, wyrażony w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który mogą nabyć gospodarstwa domowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia