siłą

Encyklopedia PWN

fiz. siła elektromotoryczna powstająca w obwodzie złożonym z dwu różnych materiałów (metali lub półprzewodników), których spojenia są utrzymywane w różnych temperaturach.
siła występująca na haku holowniczym pojazdu;
fiz. siły przyciągania lub odpychania cząsteczek (atomów) nie związanych wiązaniem chem.;
ekon. marksistowska kategoria oznaczająca ludzi wraz z ich kwalifikacjami i stosowanymi przez nich środkami produkcji;
zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych mają się składać z kontyngentów sił zbrojnych (powietrznych, mor., lądowych) dostarczanych przez państwa członkowskie na podstawie specjalnych układów zawieranych z Radą Bezpieczeństwa (układy takie nie zostały dotychczas zawarte);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia