siłą

Encyklopedia PWN

fiz. siła elektromotoryczna powstająca w niejednorodnym ciele stałym, zwykle na złączu dwu różnych półprzewodników (np. w ogniwie fotoelektrycznym) lub półprzewodnika i metalu, pod wpływem działania krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego.
fiz. siła, z jaką pole elektromagnetyczne działa na poruszającą się cząstkę naładowaną;
fiz. siła działająca w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu ciała w płynie;
siła wytwarzana przez pojazd ciągnący (np. lokomotywę, ciągnik) lub zwierzę pociągowe pokonująca opór stawiany przez pojazd ciągniony (np. przyczepę, wagon).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia