siłą

Encyklopedia PWN

siła Coriolisa
[s. korjolisa],
fiz. jedna z sił bezwładności, której dodanie do sił faktycznie działających na ciało uwzględnia wpływ ruchu obrotowego nieinercjalnego układu odniesienia na ruch ciała w tym układzie;
fiz. siła, z jaką pole magnet. działa na przewód, przez który płynie prąd elektr.;
fiz. siła równa sumie geom. sił układu;
fiz. siła skierowana prostopadle do toru punktu materialnego, czyli powodująca zakrzywienie toru bez zmiany wartości prędkości liniowej;
siła grawitacji, siła ciążenia,
fiz. siła przyciągająca, jaką działają na siebie wzajemnie wszystkie ciała;
fiz. siła, z jaką ciecz działa na poruszające się w niej ciało zanurzone całkowicie lub częściowo,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia