siłą

Encyklopedia PWN

fiz. wektorowa wielkość będąca miarą oddziaływania ciał materialnych;
nar. kontyngenty sił zbrojnych oddane do dyspozycji ONZ lub z mandatu ONZ, organizacji regionalnych, np. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dla przeprowadzenia konkretnych operacji pokojowych, powoływane w trybie doraźnym przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Bezpieczeństwa ONZ.
fiz. siły, które działają między nukleonami — protonami (p) i neutronami (n), powodując wiązanie ich w jądra atomowe.
siła aerodynamiczna, reakcja aerodynamiczna,
fiz. siła wywierana na ciało (np. skrzydło samolotu, pocisk) przez gaz podczas ruchu względnego ciała i gazu.
siła bezwładności, siła pozorna,
fiz. siła występująca w nieinercjalnym układzie odniesienia, nie związana z oddziaływaniem żadnych konkretnych ciał;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia