siłą termoelektryczną

Encyklopedia PWN

fiz. siła elektromotoryczna powstająca w obwodzie złożonym z dwu różnych materiałów (metali lub półprzewodników), których spojenia są utrzymywane w różnych temperaturach.
termoelement
[gr.-łac.],
ogniwo termoelektryczne, termoogniwo, termopara,
układ 2 przewodów (wykonanych z różnych metali lub z półprzewodników) spojonych jednymi końcami, w którym powstaje wypadkowa siła elektromotoryczna (siła termoelektr.) wówczas, gdy między spojeniem a pozostałymi końcami przewodów istnieje różnica temperatury (Seebecka zjawisko).
czujnik, sensor:
napięcie kontaktowe, kontaktowa różnica potencjałów,
różnica potencjałów ustalająca się w stanie równowagi termodynamicznej na styku dwóch przewodzących ciał (metali lub półprzewodników).
fiz. jedno ze zjawisk termoelektrycznych;
kontaktowe zjawiska, zjawiska stykowe,
zjawiska elektronowe występujące na styku 2 różnych metali lub półprzewodników, a także na styku półprzewodnika z metalem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia