sferą

Encyklopedia PWN

mat. powierzchnia kuli.
sfera niebieska, firmament,
astr. twór geometryczny, sfera o dowolnym promieniu, w której środku znajduje się obserwator;
mat. zbiór homeomorficzny ze sferą dwuwymiarową, położony w przestrzeni kartezjańskiej ℝ3 w taki sposób, że nieograniczone składowe dopełnienia s.r. i sfery nie są homeomorficzne (homeomorfizm).
przyrząd astr. służący do wyznaczania współrzędnych równikowych i ekliptycznych (współrzędne astronomiczne), używany od starożytności do XVI w.;
mat. zamknięta rozmaitość n-wymiarowa mająca typ homotopii sfery n-wymiarowej (homotopii teoria).
mat. zbiory topologicznie równoważne (homeomorficzne) ze sferą siedmiowymiarową, wyposażone jednak w struktury różniczkowe nierównoważne ze standardową strukturą różniczkową indukowaną z ℝ8.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia