seryjne

Encyklopedia PWN

wydawnictwo seryjne poświęcone muzyce współcz., ukazujące się od 1967; redaktor nacz. M. Bristiger.
soap opera
[soup ọprə; ang., ‘opera mydlana’],
amer. seryjne słuchowisko lub film telew., przedstawiające w sposób sentymentalny, żartobliwy lub melodram. dzieje jakiejś rodziny.
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1979, z siedzibą we Włocławku;
samodzielna instytucja podlegająca organizacyjnie szefowi Sztabu Gł. WP, utworzona 1919 w Warszawie (do 1921 pod nazwą Instytut Wojsk.-Geogr.), gł. w celu opracowywania i wydawania wojsk. map topograficznych.
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia