seryjne

Encyklopedia PWN

naukozn. wydawnictwo seryjne Inst. Historii Nauki PAN, ukazujące się od 1957, wyd. przez oficynę wydawniczą Ossolineum;
motocykl
[łac.-gr.],
pojazd mech. napędzany silnikiem spalinowym (tłokowym lub Wankla), jednośladowy (2 koła jezdne umieszczone jedno za drugim), przeznaczony do przewozu 1 lub 2 osób;
seryjne wydawnictwa historyczne oparte na tekstach źródłowych, zawierające dzieła kompozytorów muzyki dawnej opatrzone komentarzem naukowym;
połączenie kart w blok książki (kodeks) i zaopatrzenie go w okładziny i grzbiet, pełniące funkcje ochronne, ozdobne i informacyjne;
muzeum powołane 1928 na mocy rozporządzenia prezydenta RP, z zadaniami konserwatorstwa archeol. (do 1951), badawczymi i popularyzatorskimi na terenie Polski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia