seria

Encyklopedia PWN

seria
[łac.],
muz. szereg 12 różnych pod względem wysokości dźwięków, opartych na chromatycznej skali równomiernie temperowanej (skala, muz. ; temperacja);
seria
[łac.],
geol. → kompleks skalny.
m. na północnym wybrzeżu Brunei;
wydawnictwo ciągłe, którego tomy są dziełem różnych autorów, mają własne tytuły, ukazują się nieregularnie, a związane są tytułem serii, przeważnie ciągłą numeracją, ustaloną szatą graficzną.
fiz. grupa linii widmowych, których położenie w widmie (opt. lub rentgenowskim) podlega określonym prawidłowościom;
fiz. seria widmowa wodoru, leżąca w widzialnej i nadfioletowej części widma;
Nasza Księgarnia, Wydawnictwo (spółka z o.o.), 1960–92 Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”,
zał. 1921 z inicjatywy ZNP w Warszawie, największy pol. wydawca książek dla dzieci i młodzieży;
Znak, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”,
wydawnictwo zał. 1959 w Krakowie;
Rój, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”,
wydawnictwo zał. 1924 w Warszawie;
seria wydawnicza GUS;
Wiedza Powszechna, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Sp. z o.o.,
wydawnictwo utworzone 1952 z istniejącej od 1946 w Czytelniku redakcji serii «Wiedza Powszechna»; największy pol. edytor literatury popularnonauk. i słowników dwujęzycznych;
Wydawnictwo Literackie Spółka z o.o. (WL),
wydawnictwo zał. 1953 w Krakowie;
Atlas
[ạ̈tləs],
pierwszy amer. pocisk międzykontynent. (pierwszy start 1946);
dodekafonia
[gr. dṓdeka ‘dwanaście’, phōnḗ ‘dźwięk’],
muz. technika komponowania za pomocą 12 dźwięków.
wydawnictwo literatury pięknej, nauk. i popularnonauk. z zakresu humanistyki i nauk społ., zał. 1946.
seria sowieckich rakiet nośnych 2-, 3- i 4-stopniowych (pierwszy start VII 1965);
seria 3-stopniowych rakiet nośnych, używanych do wyniesienia na orbitę wokół Ziemi sztucznych satelitów serii Kosmos, statków transportowych Progress oraz statków załogowych typu S., S.-T, S.-TM;
seria satelitów geostacjonarnych, przeznaczonych gł. do retransmisji sygnałów telewizyjnych i radiowych na obszar Europy i części Afryki;

Słownik języka polskiego PWN

seria
1. «szereg następujących po sobie czynności lub zdarzeń»
2. «zbiór przedmiotów jednakowych lub stanowiących pewną całość»
3. «szereg szybko po sobie następujących strzałów lub wybuchów»
4. «określona liczba wyrobów przemysłowych wykonana według tej samej dokumentacji»
5. «zespół następujących po sobie warstw skalnych o wspólnych cechach»
6. «jednostka stratygraficzna podziału utworów geologicznych»
7. «zestawienie 12 dźwięków o różnej wysokości i o różnym czasie trwania, różnej głośności, barwie, artykulacji itp.»

• seryjka
opera poważna, opera seria «opera o treści poważnej, dramatycznej»
seria informacyjna «pierwsza partia nieprodukowanych dotąd artykułów ukazujących się w sprzedaży»
seria wydawnicza «ciąg publikacji o określonym założeniu, połączonych w całość wydawniczą wspólnym tytułem lub znakiem graficznym, mających jednolitą szatę graficzną»
serio I «w sposób świadczący o poważnym traktowaniu czegoś»
serio II
1. «mający duże znaczenie»
2. «poważny, surowy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia