sensoryczną

Encyklopedia PWN

w produkcji żywności metoda oceny jakości produktów spoż. za pomocą jednego lub kilku zmysłów (wzrok, węch, dotyk, smak)
ocena jakości produktu dokonywana za pomocą zmysłów: wzroku, dotyku, węchu i smaku przez oceniający zespół ekspertów w warunkach zapewniających dokładność i powtarzalność wyników.
deprywacja sensoryczna
[łac. deprivare ‘pozbawiać’],
psychol. brak lub znaczne ograniczenie dopływu bodźców do narządów zmysłów;
afazja
[gr. aphasíā ‘niemota’],
zaburzenie mowy;
metoda oceny jakości produktów spoż. za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku, na podstawie oględzin i degustacji;
skupienia neuronów w korze mózgu, w pniu mózgu i w rdzeniu kręgowym, sterujące określonymi czynnościami organizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia