senior

Encyklopedia PWN

felonia
[fr. < łac.],
w prawie lennym złamanie przez wasala zobowiązań wynikających ze stosunku lennego, pociągające za sobą w razie winy wasala utratę lenna, w razie winy seniora — utratę zwierzchnictwa lennego;
inwestytura
[łac. investire ‘odziewać’, ‘ubierać’],
w średniowieczu ceremonia przekazania lenna wasalowi przez seniora;
Lauterbach Samuel Fryderyk, ur. między 20 a 30 X 1662, Wschowa, zm. 24 VI 1728, tamże,
historyk, kaznodzieja luterański;
w Polsce od końca XV w. przewodniczący izby poselskiej;
Mikołajewski Daniel, pseud. Jan Krzuski, ur. 1560, Radziejów, zm. 8 IV 1633, Dębica,
superintendent wielkopol., kalwin;
pryncypat
[łac. principatus ‘pierwsze miejsce’, ‘władza najwyższa’],
w historiografii polskiej określenie formy władzy zwierzchniej princepsa (łac. władca) — jednego z członków dynastii Piastów od 1138 do 1202–27;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia