senior

Encyklopedia PWN

senior
[łac., ‘starszy’]:
senior
[łac., ‘starszy’],
przełożony zboru w części Kościołów ewangelickich.
senior
[łac., ‘starszy’],
we wczesnym średniowieczu (VII–X w.) człowiek możny przyjmujący prawny obowiązek militarnej i materialnej opieki nad kontrahentem (wasal) i w zamian odbierający od niego przysięgę wierności;
senior
[łac., ‘starszy’],
w XII–XIII w. w Polsce tytuł najstarszego księcia dzielnicowego (seniorat).
Senior
[sị:niər]
Nassau William, ur. 26 XI 1790, Compton, zm. 4 VI 1864, Kensingstone,
ekonomista brytyjski; przedstawiciel klasycznej szkoły w ekonomii;
w Polsce jeden z najstarszych wiekiem posłów powołany do przewodniczenia na pierwszym posiedzeniu sejmu nowej kadencji,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia