selen

Encyklopedia PWN

tlenowce, aerobionty, aeroby, oksybionty,
biol. organizmy żyjące w środowisku zawierającym tlen atmosferyczny i korzystające z energii uwalnianej w procesach oddychania komórkowego (tlenowego);
szkło, najczęściej przezroczyste i opalowe, barwione związkami uranu, zwykle na kolor żółtozielony i zielony;
związki organiczne o cząsteczkach, w których sąsiadujące: atom węgla i heteroatom mają przeciwne ładunki formalne, przy czym atom węgla jest obdarzony ładunkiem ujemnym, a heteroatom dodatnim, oraz istnieje możliwość utworzenia między nimi wązania podwójnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia