selektywne

Encyklopedia PWN

inform. (ang. Internet Message Access Protocol), protokół dostępu do wiadomości internetowych;
teoria sztuki rozwijana w Japonii. Jako dziedzina wiedzy pojawiła się w Japonii pod wpływem Zachodu w końcu XIX w.;
fot. modulator naświetlenia, przyrząd stosowany w sensytometrii, służący do zmiany intensywności naświetlenia próbki materiału światłoczułego;
korektor
[łac.],
układ korekcyjny, equalizer,
urządzenie przeznaczone do kształtowania charakterystyki przenoszenia toru telekomunik. (np. fonicznego — k. dźwięku, wizyjnego — k. obrazu);
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
demogr. ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa, lub wszystkich krajów świata; podstawowa kategoria demografii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia