selektywne

Encyklopedia PWN

bibliografia
[gr. biblíon ‘książka’, gráphō ‘piszę’],
Uporządkowany zbiór danych o dokumentach dobranych wg określonych kryteriów, którego celem jest informowanie o istnieniu tych dokumentów, w zasadzie bez względu na miejsce ich przechowywania, i który jako minimum zawiera dane bibliograficzne umożliwiające identyfikację poszczególnych dokumentów; zbiór informacji bibliograficznej.
borany, borowodory, wodorki boru,
związki boru z wodorem;
chemia supramolekularna, chemia „ponad cząsteczką”,
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się syntezą złożonych układów molekularnych powstających w wyniku tworzenia się niekowalencyjnych połączeń międzycząsteczkowych (tzw. supercząsteczek) oraz badaniem ich struktury i właściwości.
związki metaloorg. o cząsteczkach, które zawierają bezpośrednie wiązanie węgiel–cyna;
detektor podczerwieni, detektor promieniowania podczerwonego,
przetwornik energii promieniowania podczerwonego w energię elektryczną lub rzadziej w inne postacie energii (np. energię wewnętrzną, energię mechaniczną) wygodne do bezpośredniego pomiaru;
elektroda, której istotnym elementem jest ciekła, polimerowa lub stała membrana — stąd często używane określenie elektroda membranowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia