sejsmikę

Encyklopedia PWN

sejsmika
[gr.],
metoda geofizyki stosowanej badająca rozchodzenie się sztucznie wzbudzonych (np. przez eksplozje materiałów wybuchowych) fal sejsmicznych;
geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza,
nauka wyodrębniona z geofizyki ogólnej, której przedmiotem zainteresowania są własności fiz. i budowa przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej oraz zależności między właściwościami fiz. ośrodka skalnego a występowaniem w nim struktur geol. i złóż kopalin;

Słownik języka polskiego PWN

sejsmika «metoda badania skorupy ziemskiej polegająca na wzbudzaniu i rejestracji fal sejsmicznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia