schodkowe

Encyklopedia PWN

element opt. spełniający te same funkcje co zwykła soczewka opt., lecz różniący się od niej budową i zasadą działania;
Copán
[kopạn] Wymowa,
ośrodek Majów nad rz. Chamelecón, w zachodnim Hondurasie;
piramida
[gr. < egip.],
monumentalna budowla w kształcie zbliżonym do czworobocznego ostrosłupa o podstawie kwadratowej.
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania cyfrowo-analogowego.
drobne cząstki materiału (metalu, drewna) powstające przy wiórowej obróbce skrawaniem;
zwarcie drzewostanu, stopień zwarcia,
określenie intensywności i rodzaju stykania się ze sobą koron drzew w drzewostanie;
adamaszek
[arab.],
biała lub jednobarwna tkanina z wzorem żakardowym; początkowo wytwarzana z lnu, jedwabiu naturalnego, obecnie również z wszystkich rodzajów ciągłych włókien chemicznych;
ruiny dawnej stolicy Khmerów w północno-zachodniej Kambodży, na Równinie Kambodżańskiej, na północ od jez. Tonle Sap i m. Siem Reap.
termin stosowany na oznaczenie sztuki społeczeństw Arabii okresu przedmuzułmańskiego (ok. 1000 p.n.e.–600 n.e.) reprezentowanej głównie przez zabytki z południowej części Półwyspu Arabskiego, a także arabskiej sztuki muzułmańskiej stanowiącej część sztuki islamu.
Buffon
[büfą̣]
Georges Louis Leclerc de Wymowa, hrabia, ur. 7 IX 1707, Montbard (Burgundia), zm. 16 IV 1788, Paryż,
francuski przyrodnik i filozof, który wywarł istotny wpływ na rozwój przyrodoznawstwa XVIII w..
Chobrzyński Karol Jan Piotr, ur. 1 XI 1809, Brachowice k. Łęczycy, zm. 2 X 1883, Paryż,
inżynier kol., działacz emigracyjny;
Dżeser, Dżoser, z III dyn., data ur. nieznana, zm. zapewne ok. 2670 p.n.e.,
król Egiptu z III dyn., panował przez 30 lat na przeł. XXVIII i XXVII w. p.n.e.;
fil à fil
[fr.],
tkanina wełniana o splocie skośnym, w której sąsiednie nitki, zarówno osnowy, jak i wątku, mają różne barwy lub odcienie, dzięki czemu powstaje charakterystyczny barwny wzór — skośny, schodkowy.
plemię zachodniobałtyjskie wymienione w XIII w. przez krzyżackiego kronikarza Piotra z Dusburga i lokalizowane w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego.
Halla zjawisko kwantowe, kwantowy efekt Halla,
zjawisko Halla występujące w strukturach półprzewodnikowych zawierających dwuwymiarowy gaz elektronowy, wywołane polem magnet. o kierunku prostopadłym do płaszczyzny, w której znajduje się gaz;
hipodrom
[gr.],
w staroż. Grecji tor wyścigowy przeznaczony dla koni i zaprzęgów konnych, w kształcie wydłużonej podkowy lub elipsy, z widownią schodkową na dłuższych bokach; wspomniany już w Iliadzie Homera;
Imhotep, żył ok. XXVIII w. p.n.e.,
egipski wysoki dostojnik, żyjący w czasach III dynastii,
izohelia
[gr.],
fot. jedna z klas. pozytywowych technik specjalnych (rozdzielnotonowy proces);
fiz. filtr optyczny szary z materiału o gęstości optycznej zmieniającej się (w sposób ciągły lub schodkowy) od 0 do ok. 5 (całkowita czerń);

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

schodki
1. «małe schody»
2. «coś, co kształtem przypomina takie schody»

• schodkowy • schodkowo
piramida schodkowa «piramida w formie coraz mniejszych prostopadłościanów ułożonych jeden na drugim»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia