scenopis

Encyklopedia PWN

film
[ang.]:
Nowa Fala, fr. Nouvelle Vague Wymowa,
nurt w filmie francuskim, zainicjowany na przełomie lat 50. i 60.
reżyseria
[fr. régisseur ‘reżyser’ < łac. rego ‘rządzę’],
ogół czynności związanych z wystawieniem sztuki teatralnej, realizacją filmu, audycji radiowej lub telewizyjnej, wykonywanych przez specjalistę zwanego reżyserem.
scenariusz
[łac.],
materiał lit. stanowiący podstawę do realizacji filmu, spektaklu teatr., programu telewizyjnego; plan przebiegu akcji, zarys sytuacji i postaci;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia