saturacja

Encyklopedia PWN

saturacja
[łac.],
w technologii cukrowniczej → karbonatacja.
saturacja
[łac.],
proces nasycania cieczy gazem;
saturacja
[łac.],
miara wypełnienia porów przez płyn przy przepływach przez ciała porowate;
saturacji strefa, strefa nasycenia wodą,
geol. górna strefa skorupy ziemskiej, w której wolne przestrzenie w skałach (pory, szczeliny i różnego rodzaju pustki) są w całości wypełnione wolną wodą podziemną;
wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
cukrownictwo, przemysł cukrowniczy,
produkcja cukru z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, wchodząca w zakres przemysłu spożywczego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia