satelitarną

Encyklopedia PWN

Atlantis
[ətlạ̈ntıs],
czwarty (po Columbii, Challengerze i Discovery) z serii amerykańskich wahadłowców;
międzynarodowa organizacja łączności satelitarnej z siedzibą w Moskwie, założona 15 XI 1971 na mocy międzynarodowego porozumienia (ratyfikowanego 1972) przez: Bułgarię, Czechosłowację, Kubę, Mongolię, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR; także nazwa systemu radiokomunikacji satelitarnej.
loty statków kosmicznych poza górne warstwy atmosfery Ziemi.
zapisany cyfrowo model przestrzenny wykonywany na podstawie mapy topograficznej lub zdjęcia lotn. albo satelitarnego (fotografia lotnicza, satelitarne zdjęcia), przy użyciu odpowiednich programów komputerowych;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
nazwa serii sowieckich i ros. satelitów radiokomunikacyjnych (satelita telekomunikacyjny) przeznaczonych do retransmisji programów telewizyjnych, łączności telefonicznej i telegraficznej, przesyłania faksów i zdjęć, transmisji danych cyfrowych itp.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia