satelitarną

Encyklopedia PWN

glacjologia
[łac. glacies ‘lód’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o lodowcach;
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
Ariane
[arjạn] Wymowa,
pierwsza użytkowa rakieta nośna ESA;
Komarow Władimir M., ur. 16 III 1927, Moskwa, zm. 24 IV 1967,
ros. pilot kosmonauta, inżynier;
niwelacja
[fr. < łac.],
technika pomiarowa stosowana w geodezji, służąca do wyznaczania różnic wysokości punktów w terenie oraz wysokości punktów względem przyjętego układu (systemu) odniesienia.
VSAT, ang. Very Small Aperture Terminal,
sieć (system) łączności satelitarnej, w której abonenckie stacje naziemne, umiejscowione na lądzie (satelitarna stacja naziemna), tzw. terminale VSAT, są wyposażone w anteny o małej powierzchni (aperturze).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia