satelitarną

Encyklopedia PWN

łącze telekomunik. wykorzystujące satelity telekomunik. w procesie przesyłania sygnałów (telef., telew., radiofonicznych) oraz danych.
dział meteorologii obejmujący metody obserwacji zjawisk atmosf. i przeprowadzania pomiarów meteorol., wykorzystujące sztuczne satelity Ziemi.
rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów Ziemi do określania pozycji obiektu (statku wodnego, samolotu, pojazdu);
dziedzina teledetekcji obejmująca pomiary przeprowadzane przy użyciu urządzeń (gł. kamer fot., radiometrów, skanerów, radiolokatorów, grawimetrów, magnetometrów) umieszczanych w sztucznych satelitach.
dziedzina telekomunikacji, w której łączność jest realizowana na zasadzie retransmisji przez satelity telekomunik. sygnałów (przenoszonych przez fale radiowe) nadawanych przez stacje naziemne.
telewizja, w której sygnały telew. wysyłane ze stacji naziemnych są przez urządzenia satelity telekomunik. retransmitowane w kierunku obsługiwanych przez niego obszarów Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia