satelitarną

Encyklopedia PWN

jedna z metod geodezji satelitarnej, stosowana do wyznaczania geoidy i parametrów pola grawitacyjnego Ziemi na obszarze mórz i oceanów oraz do badania pływów oceanicznych, prądów mor., falowania oceanów i mórz, a także do badania zmian grubości pokrywy lodowej obszarów okołobiegunowych.
pakiet informacji zawarty w sygnale satelitarnym, odbierany przez naziemny odbiornik GPS.
antena przeznaczona do odbioru programów telew. i radiowych, retransmitowanych przez satelity znajdujące się na orbitach geostacjonarnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia