sadza

Encyklopedia PWN

sadza, kopeć,
odmiana węgla pierwiastkowego; miałki, czarny proszek stanowiący mikrokrystaliczny grafit;
międzynarodowy koncern z siedzibą w Bombaju (Indie);
barwa nie mająca odcienia (achromatyczna) i o zerowej (lub bliskiej zera) jasności.
materiał uzyskiwany z polimerów zwanych elastomerami, tj. mających zdolność do dużych, odwracalnych odkształceń, sięgających zwykle kilkuset, a nawet 1000%;
kit, masa uszczelniająca,
masa stosowana do wypełniania szczelin, w tym również szczelin dylatacyjnych (dylatacja), zw. wtedy masą dylatacyjną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia