sabotaż

Encyklopedia PWN

sabotaż
[fr.],
dezorganizowanie pracy przez jej umyślne niewykonanie lub wykonywanie wadliwe, a także przez uszkadzanie i niszczenie zakładów oraz urządzeń o znaczeniu gospodarczym.
konspiracyjny pododdział AK, → „Dysk”.
Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, ros. Wsierossijskaja czriezwyczajnaja komissija po bor´bie s kontrriewolucyjej i sabotażem (WCzK), pot. Czeka,
policja polit. w sowieckiej Rosji 1917–22;
kryptonim ZHP w konspiracji podczas II wojny światowej;
„Wawer”, właśc. Organizacja Małego Sabotażu „Wawer”,
organizacja konspiracyjna, działająca 1940–44 w Warszawie;
Federalne Biuro Śledcze, Federal Bureau of Investigation (FBI),
największa agencja śledcza rządu federalnego USA, utworzona 1908 w celu ścigania przestępstw zagrażających bezpieczeństwu wewn. (szpiegostwa, kontrwywiadu, sabotażu) i zewn. państwa, niektórych przestępstw gosp., ale także m.in.: piractwa powietrznego, wymuszania haraczy, porywania ludzi, handlu żywym towarem;
konspiracyjna organizacja wojsk. Polskich Socjalistów (PS), utworzona 1941;
obozy sowieckie, właśc. poprawcze obozy pracy, pot. łagry, ros. isprawitielno-trudowyje łagieria,
miejsca więzienia, odosobnienia i jednocześnie ekonomicznej eksploatacji osób oraz grup społecznych i narodowych, organizowane przez władze sowieckiej Rosji i ZSRR.
ruch oporu 1939–45,
walka społeczeństw państw totalitarnych lub krajów okupowanych skierowana przeciwko władzom państw., administracji okupacyjnej lub rządom kolaboracyjnym podczas II wojny światowej.
SOE, Special Operations Executive, Zarząd (Kierownictwo) Operacji Specjalnych,
brytyjska służba specjalna ds. dywersji, wywiadu i sabotażu oraz współpracy z ruchem oporu w państwach okupowanych przez Niemcy i ich sojuszników w okresie II wojny światowej;
instytucja państw. mająca na celu zdobywanie tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw;
konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 I 1944;
Bortnowski Bronisław, pseud. Bronkowski, ur. 8 IV 1894, Warszawa, zm. 1937, ZSRR,
działacz komunistyczny;
„Broda”, „Broda 53”, Brygada Dywersyjna,
jednostka dyspozycyjna Kierownictwa Dywersji (Kedyw) KG AK, powstała 1 VI 1944 w Warszawie z oddziału noszącego poprzednio kryptonimy „Motor”, „Sztuka” (Szturmowa Kadra), „Deska” (Dywersja i Sabotaż Kolejowy);
Czeka, WCzK,
bolszewicki centralny organ bezpieczeństwa państw., → Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem.
Dawidowski Aleksy Maciej, właśc. M.A. Dawidowski, pseud. Alek, Kopernicki, ur. 3 XI 1920, Drohobycz, zm. 30 III 1943, Warszawa,
podharcmistrz, uczestnik konspiracji;
„Dysk”, Dywersja i Sabotaż Kobiet,
kryptonim kobiecego zespołu dywersyjnego, utworzonego IV 1942 przez dowództwo Związku Odwetu;

Słownik języka polskiego PWN

sabotaż
1. «forma walki z wrogiem lub protestu polegająca na uchylaniu się od pracy, wadliwym jej wykonywaniu lub na uszkadzaniu maszyn i narzędzi»
2. «ukryte działanie mające na celu przeszkodzenie komuś w realizacji jakiegoś planu»

• sabotażowy • sabotażysta • sabotażystka • sabotować
mały sabotaż «akcja konspiracyjna prowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, polegająca m.in. na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń i dezorganizowaniu akcji propagandowych okupanta»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia