słaby

Encyklopedia PWN

kwasy, które w roztworach tylko częściowo dysocjują na jony, tj. ich stopień dysocjacji elektrolitycznej jest mniejszy od 1.
fiz. jeden z 4 podstawowych typów oddziaływań między cząstkami elementarnymi;
gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).
jedno z podstawowych pojęć fizyki, które określa wzajemny wpływ stanu cząstki (lub ich układu) na stan innych cząstek (lub układów) oraz umożliwia ilościowy opis tych wpływów.
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
Arrhenius
[arẹ:niüs]
Svante August, ur. 19 II 1859, Vik k. Uppsali, zm. 2 X 1927, Sztokholm,
szwedzki fizykochemik i astrofizyk.
samorzutny proces rozpadu cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) w roztworach na dodatnio i ujemnie naładowane cząstki, tj. jony;
Josephsona zjawiska
[z. dżəuzıfsona],
zjawiska występujące na słabych złączach (kontaktach) między nadprzewodnikami (nadprzewodnictwo);
obiekty, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii.
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
zasada wprowadzona do kosmologii w latach 60. XX w. przez amer. fizyka R.H. Dicke’a, potem rozwinięta gł. przez: B. Cartera, H. Everetta, B.S. De Vitta, J.A. Wheelera;
Zeldowicz Jakow B., ur. 8 III 1914, Mińsk, zm. 2 XII 1987, Moskwa,
fizyk rosyjski;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
Boltzmann
[bọlcman]
Ludwig Eduard Wymowa, ur. 20 II 1844, Wiedeń, zm. 5 IX 1906, Duino,
fizyk austriacki.
Feynman
[fạınmən]
Richard Philips, ur. 11 V 1918, Nowy Jork, zm. 15 II 1988, Los Angeles,
amerykański fizyk teoretyk.
galaktyki
[gr.],
grawitacyjnie związane układy gwiazd, gazu, pyłu i ciemnej materii.
Glashow
[glạ̈szou]
Sheldon Lee, ur. 5 XII 1932, Nowy Jork,
amer. fizyk teoretyk;
HEAO Wymowa, ang. High Energy Astronomy Observatory Wymowa, Obserwatorium Astronomiczne Wysokich Energii,
seria 3 dużych amer. satelitów astr., przeznaczonych do obserwacji emitowanego przez źródła kosm. promieniowania rentgenowskiego (X) oraz γ, a także promieniowania kosmicznego;
ekon. obok oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
Kamerlingh-Onnes
[kạ:mərlıŋk ọnəs]
Heike, ur. 21 IX 1853, Groningen, zm. 21 II 1926, Lejda,
fizyk holenderski.

Słownik języka polskiego PWN

słaby
1. «mający niewielką siłę fizyczną»
2. «odznaczający się brakiem siły woli, charakteru»
3. «odznaczający się niewielką intensywnością»
4. «łatwo ulegający zniszczeniu»
5. «pozbawiony władzy, wpływów»
6. «niezbyt dobrze spełniający swoje zadania»
7. «mający małą wartość»

• słabo • słabiutki, słabiuśki, słabiusieńki • słabiutko, słabiuśko, słabiusieńko
jer słaby «jer występujący w pozycji, w której nie przekształcał się w samogłoskę»
sylaba słaba «sylaba nieakcentowana»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia