słabo zbieżnym

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie określające sposób zachowania się wielkości zmiennej, polegający na skupianiu się jej wokół pewnej wartości;
jabrudzka kultura, zw. też kulturą aszelsko-jabrudzką,
archeol. kultura środkowego paleolitu, rozwijająca się ok. 150 tys. lat temu na Bliskim Wschodzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia