sączenie

Encyklopedia PWN

techn. używana niekiedy nazwa → filtracji (, chem.).
miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w Kotlinie Sądeckiej, w widłach Dunajca i Popradu oraz nad Moszczeniczanką (dopływ Dunajca), w strefie ochronnej Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
miasto w województwie małopolskim, w powiecie grodzkim, w Kotlinie Sądeckiej, nad Dunajcem i jego dopływami: Popradem, Kamienicą, Łubianką; siedziba pow. nowosądeckiego.
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. małopol.; na południu graniczy ze Słowacją;
rzeka, prawy dopływ Wisły, powstaje z połączenia Białego Dunajca i Czarnego Dunajca pod Nowym Targiem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia