rzymskiej

Encyklopedia PWN

stałe komisje kardynalskie w Kurii Rzym., których zadaniem jest pomoc papieżowi w kierowaniu Kościołem powszechnym;
w archeologii termin chronologii względnej określający III okres epoki żelaza, odnoszący się do obszarów Barbaricum;
wywodził się ze sztuki greckiej okresu hellenistycznego; prwdopodobnie to artyści greccy często portretowali mieszkańców Italii w okresie republikańskim.
nazwa przyjęta na określenie konfliktu pomiędzy papieżami a państwem wł., powstałego 1870 po zajęciu Rzymu i przyłączeniu Państwa Kościelnego do zjednoczonych Włoch;
ekon. organizacja powstała 1968, grupująca naukowców i działaczy gospodarczych, → Klub Rzymski.
drogi publiczne (viae publicae) w imperium rzymskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia