rzędem

Encyklopedia PWN

relacja między władzami w państwie wynikająca z realizacji zasady podziału władz;
VI 1863–IV 1864 organ kierowniczy powstańczej władzy na Litwie i Białorusi w okresie powstania styczniowego;
językozn. związek gramatyczny, w którym znaczenie (i forma) członu nadrzędnego decyduje o formie (i znaczeniu) członu podrzędnego,
Irlandia Północna, Northern Ireland Wymowa,
część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej położona w północno-wschodniej części wyspy Irlandia nad Oceanem Atlantyckim (na północy) i Morzem Irlandzkim (na wschodzie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia