rzędem

Encyklopedia PWN

Wydział Rządu Narodowego w Galicji, zw. Wydziałem Wykonawczym Rządu Narodowego,
w okresie powstania styczniowego 1863–64 kierowniczy organ władz powstańczych, utworzony XI 1863 w Krakowie, stał na czele organizacji cywilnej w Galicji;
centralny ośrodek polskiej dyplomacji powstańczej w okresie powstania styczniowego V 1863–II 1864;
dobro, na które popyt spada w przypadku wzrostu dochodów;
Forma rządu, szwedz. Regeringsformen,
nazwa szwedz. ustaw zasadniczych;
w Polsce 1969–76 kolegialny, kierowniczy organ Rady Ministrów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia