rzędem

Encyklopedia PWN

konspiracyjne krajowe przedstawicielstwo rządu RP na uchodźstwie 1940–45;
rząd powołany 28 VI 1945 w Warszawie przez prezydenta KRN na podstawie porozumienia (wypełniającego decyzje konferencji jałtańskiej w sprawie Polski) zawartego na moskiewskiej konferencji 17–21 VI 1945 między przedstawicielami KRN i Rządu Tymczasowego RP a działaczami dotychczas związanymi z władzami RP na uchodźstwie.
Komisja Wykonawcza Rządu Narodowego, Komisja Pomocnicza, Komisja Zastępcza Rządu Tymczasowego,
organ powołany przez Komitet Centralny Narodowy 20 I 1863 w Warszawie jako tymczasowa naczelna władza wykonawcza powstania styczniowego, na okres nieobecności w Warszawie powstańczego Tymczasowego Rządu Narodowego;
pochodna n-tego rzędu, n-ta pochodna,
mat. n-ty wyraz w ciągu kolejnych pochodnych danej funkcji f: f ′(x) — pochodna 1. rzędu, f ″(x) — pochodna 2. rzędu, czyli pochodna pochodnej 1. rzędu itd.
pierwszy rząd pol. utworzony w Lublinie w nocy z 6 na 7 XI 1918 z udziałem działaczy Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych oraz piłsudczykowskiej Organizacji A;
Vichy rząd
[rz. wiszị],
pot. nazwa rządu fr. działającego 1940–44;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia