rzędem

Encyklopedia PWN

Rząd Narodowy 1863–64,
najwyższy organ wykonawczy podczas powstania styczniowego 1863–64;
rząd koalicyjny wszystkich gł. ugrupowań polit. z W. Witosem jako premierem;
Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego 1831–32, tzw. Rząd Engla,
centralna władza zarządu cywilnego w Królestwie Pol., utworzony przez władze ros. 16 IX 1831 z siedzibą w Warszawie, po upadku powstania listopadowego;
organ władzy wykonawczej utworzony 31 XII 1944 w wyniku przemianowania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
nacz. władza adm. powołana 2 VI 1809 we Lwowie przez księcia J. Poniatowskiego, jako nacz. wodza wojsk pol., w imieniu Napoleona I;
organ zwierzchni administracji cywilnej w Królestwie Pol. VI 1862–VII 1863, kierowany przez A. Wielopolskiego, utw. w warunkach narastającego oporu społeczeństwa pol. wobec rosyjskiego systemu policyjnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia