rzędem

Encyklopedia PWN

żywik, zoea,
planktonowa larwa skorupiaków z rzędu dziesięcionogów;
nazwa obejmująca kilka rodzin ryb z rzędu aterynokształtnych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia