rzędem

Encyklopedia PWN

żarłacz białopłetwy, żarłacz długopłetwy, Carcharhinus longimanus,
ryba mor. z rzędu żarłaczokształtnych;
żarłacz byczy, żarłacz tępogłowy, Carcharhinus leucas,
ryba mor. z rzędu żarłaczokształtnych;
żarłaczokształtne, Carcharhinidae,
rząd ryb z podgromady spodoustych, największych z obecnie żyjących rekinów;
pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. lubuskiego, na zachodzie graniczy z Niemcami;
żądłówki, Aculeata,
owady z rzędu błonkówek, podrzędu stylikowców;
żeglarek, argonauta, Argonauta,
rodzaj głowonogów z rzędu ośmiornic;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia