rzędem

Encyklopedia PWN

Zwingli
[cwı̣ŋli]
Ulrich (Huldrych), ur. 1 I 1484, Wildhaus, zm. 11 X 1531, Kappel,
szwajcarski reformator religijny.
pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. mazow.;
Zygmunt Batory, Báthory Zsigmond, ur. 1572, zm. 1613, Praga,
książę Siedmiogrodu;
Zygmunt I Stary, z dynastii Jagiellonów, ur. 1 I 1467, Kozienice, zm. 1 IV 1548, Kraków,
król polski i wielki książę litewski.
zygospora
[łac. < gr.],
bot. otoczona grubą ścianą komórkową zygota powstała w wyniku zespolenia się (koniugacja) 2 gamet u glonów zielenic z rzędu sprzężnic, zdolna do przetrwania niekorzystnych warunków życiowych, a także wielojądrowy twór przetrwalnikowy (tzw. synzygospora) powstały w wyniku gametangiogamii (łączenia się, zlewania 2 gametangiów) u grzybów z gromady sprzężniaków;
ździeblarz pszeniczny, Cephus pygmaeus,
owad z rzędu błonkówek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia