rynek niedźwiedzia

Encyklopedia PWN

ekon. określenie inwestora spodziewającego się spadku cen papierów wartościowych;
ekon. na giełdzie gracz na zwyżkę, inwestor, który skupuje papiery wartościowe, spodziewając się wzrostu ich cen; przeciwieństwo niedźwiedzia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia