ruskie

Encyklopedia PWN

termin stosowany w pol. terminologii językoznawczej na określenie języków wschodniosłow.: ros., ukr. i białoruskiego, zwłaszcza w odniesieniu do ich wcześniejszych faz rozwoju;
warzelnie i kopalnie soli na obszarach solonośnych Podkarpacia Wschodniego, od Tyrawy Solnej koło Sanoka przez Lacko, Starą Sól, Drohobycz, Stebnik, Kałusz, Dolinę do Kosowa koło Kołomyi;
wojny polsko-ruskie X–XIV w.,
wojny spowodowane wzajemnymi interwencjami dynastycznymi, zatargami granicznymi, a niekiedy także próbami opanowania całych dzielnic.
Ruska Ernst Wymowa, ur. 27 XII 1906, Heidelberg, zm. 27 V 1988, Berlin,
niem. inżynier elektronik;
sztuka chrześcijańska Rusi rozwijająca się na terenach obecnej Rosji, Białorusi i Ukrainy w okresie od przyjęcia chrześcijaństwa (988) do końca XVII w.;
Ruska, Puszcza, Grodzieńska Puszcza,
kompleks leśny na Białorusi, na północny wschód od Grodna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia