ruchowe

Encyklopedia PWN

skupienia neuronów w korze mózgu, w pniu mózgu i w rdzeniu kręgowym, sterujące określonymi czynnościami organizmu;
schorzenie zwyrodnieniowe dotyczące niektórych struktur mózgu, tzw. układu pozapiramidowego, biorących udział w czynnościach ruchowych;
Pawłow Iwan P., ur. 26 IX 1849, Riazań, zm. 27 II 1936, Leningrad (ob. Petersburg),
fizjolog rosyjski, twórca fizjologii wyższych czynności nerwowych.
Peymann
[pạiman]
Claus, ur. 7 VI 1937, Brema,
reżyser niemiecki.
połączenie przedmiotów (np. elementów maszyn) za pomocą gwintów wykonanych bezpośrednio na łączonych elementach (połączenie gwintowe bezpośrednie) lub łączników (połączenie gwintowe pośrednie);
med. zaburzenia ruchowe pochodzenia mózgowego, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego obserwowane u niemowląt i w pierwszych latach życia dziecka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia