ruchowe

Encyklopedia PWN

med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
maszyna robocza pracująca ruchem przerywanym (w przeciwieństwie do przenośnika), służąca do przemieszczania na ograniczone odległości różnorodnych ładunków (transport bliski) w obrębie danego ośrodka w związku z procesem technol. (np. zakładu wytwórczego, placu budowy) lub usługami przeładunkowymi (składy, magazyny);
encefalopatia gąbczasta bydła, choroba szalonych krów, ang. Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE),
zakaźna, neurologiczna choroba bydła wywoływana przez czynnik zakaźny prion;
Froebel
[frọ̈bəl]
Friedrich Wilhelm August Wymowa, ur. 21 IV 1782, Oberweissbach, zm. 21 VI 1852, Marienthal,
pedagog niemiecki.
instynkt
[łac. instinctus ‘podnieta’, ‘popęd’],
biol. uwarunkowana genetycznie dziedziczna zdolność zwierząt i ludzi do wykonywania łańcucha różnych rodzajów zachowania się, napędzanych przez popędy i sterowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku.
kimograf
[gr. kýma ‘fala’, gráphō ‘piszę’],
przyrząd rejestrujący (metodą mech. lub fot.) w postaci wykresu — kimogramu — różnego typu czynności ruchowe narządów (np. skurcze mięśni, serca, pulsowanie tętnic);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia