ruchowe

Encyklopedia PWN

farm. syntetyczny związek opiatowy o budowie zbliżonej do morfiny;
Arnold
[ạ:rnəld]
Thomas, ur. 13 VI 1795, East Cowes, zm. 12 VI 1842, Oksford,
ojciec Matthew, ang. pedagog, duchowny anglikański;
objaw diagnostyczny;
metody określania wielkości fiz. i chem. charakteryzujących organizmy żywe oraz wyznaczania współzależności między tymi wielkościami;
hormon tkankowy, amina katecholowa;
dystonia
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, tónos ‘napięcie’],
med. zaburzenie ruchowe polegające na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektórych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przymusowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia