ruchowe

Encyklopedia PWN

parasomnie
[gr.-łac.],
med. jakościowe zaburzenia snu;
część ośrodkowego układu nerwowego, położona w kanale kręgowym;
fizjol. zmniejszenie długości mięśnia przy jego stałym napięciu (skurcz izotoniczny) albo zwiększenie napięcia mięśnia bez istotnej zmiany jego długości (skurcz izometryczny);
taniec
[czes. < niem.],
sztuka wywodząca się z języka ruchu, drugiego oprócz języka mowy podstawowego środka porozumiewania się ludzi;
aberrantne zachowanie się zwierząt, anomalie behawioralne zwierząt,
biol. odchylenia od normy w zachowaniu się zwierząt;
wyższe uczelnie kształcące nauczycieli wychowania fiz., trenerów i organizatorów sportu, specjalistów z zakresu rekreacji ruchowej i turystyki oraz rehabilitacji i zdrowia publicznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia