ruchowe

Encyklopedia PWN

zool. powtarzające się identyczne lub prawie identyczne zespoły ruchów zwierząt;
myślenie obrazowo-ruchowe, myślenie sensoryczno-motoryczne,
psychol. myślenie dokonujące się w bezpośrednim działaniu, na podstawie spostrzeżeń, przypomnień i operacji ruchowych na konkretnych przedmiotach.
gimnastyka
[gr.],
ćwiczenia ruchowe, których zadaniem jest kształtowanie prawidłowej postawy i harmonijnego rozwoju fiz. człowieka;
neuron
[gr. neúron ‘nerw’],
komórka nerwowa, neurocyt,
silnie wyspecjalizowana komórka pochodzenia ektodermalnego, będąca podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną tkanki nerwowej;
fizjol. jedna z podstawowych cech wszystkich organizmów żywych; zdolność ruchu wykazują rośliny (ruchy roślin), zwierzęta (np. lokomocyjny ruch organizmów), organizmy jednokomórkowe (bakterie, Protista), także komórki ciała zwierząt;
czaszkowe nerwy, nerwy mózgowe,
pary (prawy i lewy) nerwów wychodzące z odpowiednich części mózgu kręgowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia