ruchową

Encyklopedia PWN

anartria
[gr.],
med. niezdolność ruchowa narządów mowy do wytwarzania artykułowanych dźwięków.
anemotaksja
[gr.],
biol. rodzaj taksji, kierunkowa reakcja ruchowa zwierząt zachodząca pod wpływem prądu powietrza (wiatru);
Anschütz
[ạnszüc]
Ottomar, ur. 16 V 1846, Leszno (Wielkopolska), zm. 30 V 1907, Berlin,
niem. fotograf i wynalazca, prekursor kinematografii;
aparat
[łac.],
biol. zespół organelli komórkowych, komórek, narządów lub układów, które wspólnie pełnią określoną funkcję;
farm. syntetyczny związek opiatowy o budowie zbliżonej do morfiny;
apraksja
[gr. apraxía ‘bezczynność’],
med. upośledzenie lub niezdolność wykonywania celowych czynności ruchowych mimo posiadania sprawnego obwodowego układu nerwowo-mięśniowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia