ruchową

Encyklopedia PWN

wyższe uczelnie kształcące nauczycieli wychowania fiz., trenerów i organizatorów sportu, specjalistów z zakresu rekreacji ruchowej i turystyki oraz rehabilitacji i zdrowia publicznego.
objaw diagnostyczny;
chirurgia urazowa, traumatologia,
dział medycyny klinicznej wyodrębniony z ortopedii, obejmujący leczenie obrażeń ciała spowodowanych urazami;
choreografia
[gr. choreía ‘taniec’, gráphō ‘piszę’]:
czaszkowe nerwy, nerwy mózgowe,
pary (prawy i lewy) nerwów wychodzące z odpowiednich części mózgu kręgowców;
dyskineza
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, kínēsis ‘ruch’],
med. ogólne pojęcie określające neurologiczne zaburzenia czynności ruchu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia