ruchową

Encyklopedia PWN

Bobathów metoda leczenia, metoda stymulacji proprioceptywnej,
med. jedna z metod w rehabilitacji;
neuron
[gr. neúron ‘nerw’],
komórka nerwowa, neurocyt,
silnie wyspecjalizowana komórka pochodzenia ektodermalnego, będąca podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną tkanki nerwowej;
niedowład, pareza,
med. pojęcie ogólne stosowane na określenie obniżenia siły jednego lub kilku mięśni, kończyny lub kończyn z powodu zaburzeń neurologicznych;
skupienia neuronów w korze mózgu, w pniu mózgu i w rdzeniu kręgowym, sterujące określonymi czynnościami organizmu;
taniec
[czes. < niem.],
sztuka wywodząca się z języka ruchu, drugiego oprócz języka mowy podstawowego środka porozumiewania się ludzi;
afazja
[gr. aphasíā ‘niemota’],
zaburzenie mowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia