ruchową

Encyklopedia PWN

zool. powtarzające się identyczne lub prawie identyczne zespoły ruchów zwierząt;
myślenie obrazowo-ruchowe, myślenie sensoryczno-motoryczne,
psychol. myślenie dokonujące się w bezpośrednim działaniu, na podstawie spostrzeżeń, przypomnień i operacji ruchowych na konkretnych przedmiotach.
gimnastyka
[gr.],
ćwiczenia ruchowe, których zadaniem jest kształtowanie prawidłowej postawy i harmonijnego rozwoju fiz. człowieka;
robot
[czes. robota ‘praca’],
cybernetyczna (sterowana) maszyna lokomocyjno-manipulacyjna przeznaczona do wspomagania lub realizacji czynności energetyczno-ruchowych, sensualnych i intelektualnych człowieka (robotyka).
fizjol. jedna z podstawowych cech wszystkich organizmów żywych; zdolność ruchu wykazują rośliny (ruchy roślin), zwierzęta (np. lokomocyjny ruch organizmów), organizmy jednokomórkowe (bakterie, Protista), także komórki ciała zwierząt;
fizjol. zmniejszenie długości mięśnia przy jego stałym napięciu (skurcz izotoniczny) albo zwiększenie napięcia mięśnia bez istotnej zmiany jego długości (skurcz izometryczny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia