ruchomego

Encyklopedia PWN

rodzaj przenośnika taśmowego przeznaczonego do transportu ludzi w sposób ciągły w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego (np. na lotniskach, w domach towarowych);
chem. gaz lub ciecz przepływające przez fazę nieruchomą (np. wypełnienie kolumny) w procesie rozdzielania chromatograficznego.
dźwignica w postaci pomostu zawieszonego na wciągarkach linowych umocowanych np. na dachu budynku;
schody ruchome, eskalator,
przenośnik do transportu ludzi;
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
pomiarowe przyrządy elektromechaniczne, elektryczne przyrządy wskazówkowe,
przyrządy pomiarowe, w których wielkość elektr. (prąd, napięcie, moc), dzięki zjawiskom elektrodynamicznym, jest przetwarzana w napędowy moment siły działający na część ruchomą przyrządu (zw. organem ruchomym) i wywołujący jego obrót.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia