ruchliwość

Encyklopedia PWN

ruchliwość społeczna, mobilność społeczna,
socjol. zmiana pozycji społ. jednostek lub grup społ. w ramach zastanej struktury społeczeństwa bądź na skutek przeobrażeń tej struktury.
ruchliwość nośników elektryczności, ruchliwość nośników prądu elektrycznego,
fiz. skalarna wielkość fiz. określająca ruch nośników elektryczności w ośrodku przewodzącym (gazie zjonizowanym, elektrolicie, ciele stałym) pod wpływem zewn. pola elektr.;
polityka społ. proces zmieniający miejsce jednostek lub grup w strukturach społecznych i w przestrzeni w wyniku zmiany miejsca i charakteru pracy oraz pozycji zawodowej;
wielkość charakteryzująca ruch jonu w elektrolicie pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, wyrażana stosunkiem średniej prędkości (v;), z jaką jon porusza się w kierunku pola elektrycznego do natężenia tego pola (E): u = v;/E.
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
kinezy
[gr.],
biol. ruchliwość lokomotoryczna zwierząt, a także bezwarunkowo-odruchowe (a więc wrodzone) reakcje lokomotoryczne swobodnie poruszających się drobnych organizmów (Prokaryota) niezorientowane względem źródła prostego, nieupostaciowanego i bezkierunkowego zewn. bodźca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia